https://shee-wa.de/wp-content/uploads/2021/09/Shee-wa_profil1400px-160x160.jpeg

BIO

Shee-wa is a multi-genres guitarist, composer, songwriter, producer, mix engineer & music coach.

© 2021 Shee-wa